Voorwaarden

Beeldbank Oostende biedt u de mogelijkheid om zelf afbeeldingen op de beeldbank te plaatsen.
Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden die u hieronder vindt. Door een afbeelding op de beeldbank te plaatsen, erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en goedkeurt. Elke inbreuk op deze voorwaarden kan ertoe leiden dat n of meer van uw afbeeldingen onverwijld van de beeldbank worden verwijderd. Bovendien bent u onderworpen aan de vigerende wetgeving m.b.t. discriminatie en de sancties die gelden bij inbreuken daarop.

Voorwaarden en afspraken:

1. Elke afbeelding moet historisch Oostende (incl. Mariakerke, Stene, Zandvoorde) als onderwerp hebben of een onderwerp dat verbonden is met Oostende, b.v. een plaats in Oostende, een gebeurtenis in Oostende, een Oostendenaar;
2. Elke afbeelding moet vrij zijn van rechten. D.w.z. dat u geen foto's van andere fotografen mag plaatsen als er copyright geldt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op deze wetgeving;
3. Een afbeelding wordt enkel aanvaard als u ze aanbiedt met de extensie .JPG of .JPEG en in een resolutie die minder is dan of gelijk aan 300 dpi;
4. Bij elke afbeelding moet u een verplicht aantal velden invullen. We vragen u die in de mate van het mogelijke ook in te vullen;
5. Bij elke afbeelding moet u uw volledige naam en adresgegevens invullen. Op de beeldbank zullen enkel uw naam en uw gemeente worden vermeld;
6. Een afbeelding wordt niet meteen online geplaatst. Ze wordt eerst gescreend om na te gaan of ze wel past binnen de Beeldbank van Oostende. U moet rekenen op ten minste n werkdag vr uw afbeelding te zien zal zijn.
7. Een afbeelding wordt geweigerd indien:
- de afbeelding geen Oostends onderwerp heeft;
- de afbeelding beledigend, kwetsend, discriminerend, shockerend, privacygevoelig, racistisch of vulgair is;
- de kwaliteit van de afbeelding niet voldoet om te worden opgenomen;
- uw persoonlijke gegevens niet blijken te kloppen met de realiteit;
- er op de afbeelding een copyright rust;

We behouden ons het recht voor om de beschrijving van uw afbeelding te corrigeren of aan te vullen.